Asociatii de Proprietari

Avem ca obiect de activitate si administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract, conform Legii 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor.

Serviciile noastre de administrare imobile reusesc sa acopere toate nevoile dintr-un imobil, si anume: administrare financiara, casierie, administrare tehnica, intretinere si reparatii, curatenie, cenzorat, alte servicii conexe in domeniu.

ADMINISTARRE TEHNICA, CASIERIE SI CONTABLITATE
Serviciile constau in:
• Urmarim comportarea in timp a constructiei (cladirii), pe toata durata contractului.
• Propunem Comitetului executiv sau presedintelui asociatiei, lucrari de igienizare, de reparatii curente, de intretinere a instalatiilor sau de reparatii capitale ale instalatiilor.
• In cazurile de urgenta, luam imediat masura remedierii defectiunilor aparute, astfel incat sa se elimine pericolul de producere de accidente sau pagube. In aceste situatii se intocmeste in scris o constatare in care prezinta pe scurt situatia creata si se solicita acordul presedintelui pentru inceperea lucrarii respective, comunicandu-i costul acesteia.
• Procuram mijloacele materiale necesare intretinerii si reparatiilor curente ale elementelor proprietatii comune;
• Supraveghem executia lucrarilor de reparatii si de intretinere si participa la receptia lor; asiguram efectuarea de plati corespunzatoare stadiului lucrarii.
• Verificam existenta contractelor de inchiriere intre asociatia de proprietari si persoanele fizice sau juridice care folosesc spatii sau elemente din proprietatea comuna.
• Asiguram vizitarea proprietatii individuale, in vederea inlaturarii defectelor aparute la instalatiile de folosinta comuna si a eliminarii pierderilor care determina cresterea nejustificata a cheltuielilor asociatiei de proprietari. Daca se constata defectiuni la instalatiile apartinand proprietatii individuale.
• Preluam de la proprietari sau de la responsabilul de scara sesizari de defectare a instalatiilor pe parti comune.
• Sesizam Comitetul asociatiei, responsabilul de scara sau presedintele despre orice actiune de distrugere a partilor comune intreprinsa de catre un proprietar sau chiriasul acestuia.

ACTIVITATE DE SECRETARIAT
• Tinem corespondenta asociatiei, inregistrata in Registrul de intrari-iesiri si depusa in dosarele din sediul asociatiei, inclusiv sesizarile scrise ale proprietarilor.
• Afisam la avizier documente diverse (liste de intretinere, decizii, anunturi, etc)
• Pastram la sediul asociatiei toate documentele emise sau primite.

ACTIVITATILE DE CASIERIE
• Preluam incasarile de la proprietari si le consemnam in Registrul de casa.
• Depunem ordinele de plata la banca si ridicam extrasele de cont, generare plati in sistemul online banking.
• Activitatile de calcul privind cotele de intretinere.
• Intocmim lunar lista de intretinere si o supunem aprobarii presedintelui sau unui membru al Comitetului Executiv, cu viza cenzorului.

AVANTAJE


asociatii proprietari

Utilizarea unui soft specializat, unde fiecare proprietar va avea acces complet gratuit, pentru monitorizarea activitatii financiare

asociatii proprietari

Solutii multiple de plata a intretinerii: plata cu cardul, direct din contul dumneavoastra, SelfPay (ZebraPay), PayPoint

asociatii proprietari

Call center: disponibilitate 24/7


PORTOFOLIU IMOBILE - ASOCIATII DE PROPRIETARI

asociatii proprietari

Herastrau - Virgil Madgearu

asociatii proprietari

Aviatiei – Feleacu

asociatii proprietari

Romana – Caragea Ioan Voda


asociatii proprietari

TITAN - Sunrise

asociatii proprietari

Aviatiei – Smaranda Braescu

asociatii proprietari

Militari – Gh Apostol


asociatii proprietari

Herastrau - Ceasornicului

Pentru informații sau pentru a solicita o ofertă personalizata pentru imobilul dumneavoastra, nu ezitati sa ne contactati atat pe email, la adresa ionut@property-manager.ro, cat si telefonic, la numarul de telefon 0725.105.321.